Participatiefonds

Maatschappelijk Participatiefonds

Ook u zult het gemerkt hebben dat er een crisis in ons land gaande is en dat de kosten flink uit de pan kunnen rijzen. In onze gemeente is het mogelijk een vergoeding / tegemoetkoming te ontvangen voor kosten die ook met school te maken hebben. Onderstaande tekst is van de website van de gemeente Ridderkerk en zal ook worden opgenomen op onze website om ouders van deze voorziening op de hoogte te stellen.

Wat is het Maatschappelijk Participatiefonds?

Het doel van dit fonds is om alle inwoners van Ridderkerk en Albrandswaard te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Voor de mensen met een minimum inkomen is er een vergoeding mogelijk voor diverse kosten uit het maatschappelijk participatiefonds. Wat voor kosten kunt u dan vergoed krijgen? Hieronder volgt een opsomming van de drie hoofdgroepen.

Sport- culturele en sociaal-culturele activiteiten

Heeft u bijvoorbeeld kosten voor een abonnement op een krant of tijdschrift of gaat u een cursus volgen voor uw hobby, of bent u lid van een sportclub, of bezoekt u graag een museum, dan kunt u voor deze kosten  een vergoeding aanvragen via het maatschappelijk participatie fonds. Er is ook een vergoeding mogelijk voor sportkleding, muziekinstrumenten, les of hobbymateriaal.

Kosten voor chronisch zieken en gehandicapten
Ook kunt u via het fonds een vergoeding krijgen als behoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra kosten die niet ergens anders vergoed worden. U bent bijvoorbeeld lid van een patiëntenorganisatie, u heeft medische kosten die niet vergoed worden of u heeft hulpmiddelen die niet vergoed worden.

Kosten schoolgaande kinderen (zowel basisschool als voortgezet onderwijs)
Als u schoolgaande kinderen heeft komt u voor kosten te staan die niet vergoed worden. U kunt dan denken aan de aanschaf van een regenpak, schoolfonds, schooltas of andere schoolspullen, of de kosten van een schoolreisje. Ook de aanschaf of reparatie van een fiets is mogelijk. U kunt dan een bijdrage kosten schoolgaande kinderen aanvragen via het maatschappelijk participatiefonds.