OZHW Klachtenregeling

Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de deur van de leraar, mentor, vakdocent of iedere andere medewerker van de school voor hen open. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de betreffende leerling en zijn ouders gebruikmaken van de Klachtenregeling van OZHW.

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. De klachtenregeling is terug te vinden via de website van OZHW (https://www.ozhw.nl/over-ons/#rechten-en-plichten).