Obs de Noord, “knap” in onderwijs

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten

Respect voor elkaar hebben
en rekening houden met elkaar

Het gaat er niet om hoe knap de
kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn

Hoi, ik ben Victor. Welkom bij de Verkenners!

'Leesschool': wij lezen voor ons plezier

Ons onderwijs

Leerpleinen

Sinds juni 2009 kent basisschool de Noord haar unieke leerplein. Met dit plein hebben wij bijzondere leeromstandigheden gecreëerd voor onze kinderen. Leren doe je immers niet alleen in een lokaal! Leren doe je altijd en overal. Door een fantastische samenwerking met de architect en de binnenhuisarchitect (een ouder van een der kinderen) hebben we iets heel bijzonders laten ontstaan. Alle vakgebieden kunnen óók op het leerplein met speciale onderwijsmaterialen worden aangeboden. Wat te denken van onze kinderbibliotheek met ruim 3500 kinderboeken, onze computerstraat waar een halve klas tegelijk kan werken met de nieuwste software, onze twee kinderkeukens waar groepjes kinderen o.l.v. hulpouders kunnen werken, onze speciale techniektorens waar kinderen de techniek van alledag kunnen ontdekken, onze speciaal voor ons gemaakte kasten met reken-, taal- en gezelschapsspellen en ons toneel dat voor diverse gelegenheden ter beschikking staat van de kinderen.

Op het leerplein komt ieder kind tot zijn recht, dit geven we vorm door het inzetten van Meervoudige Intelligentie (MI). Het gaat er niet om hoe knap de kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en voorkeursstijlen van leren. Er zijn meerdere intelligenties; de zogenaamde ‘knaps’: verbaal (woordknap), mathematisch (rekenknap), visueel (beeldknap), muzikaal (muziekknap), lichamelijk (beweegknap), naturalistisch (natuurknap), interpersoonlijk (mensknap) en intrapersoonlijk (zelfknap). Iedere leerling is sterker of minder sterk ontwikkeld in elk van die intelligenties. Onderwijs doet meestal slechts een beroep op een paar van die intelligenties. De mogelijkheden van het gebruik van MI tijdens het werken in de klassen en op ons leerplein wordt als een meerwaarde ervaren.

Koken met kinderen

Ook werken in de keuken is leren. We merken dagelijks dat kinderen het rekenen met inhoudsmaten en gewichten best lastig vinden. Wanneer kinderen met recepten werken passen ze diversen vaardigheden toe.
Het lezen van het recept (technisch en begrijpend lezen), het afmeten (wegen of toevoegen van een vloeistof met behulp van een maatbeker) van de ingrediënten (inhoudsmaten), het instellen van de temperatuur (natuur/techniek) en het instellen van de tijd ( klokkijken /reken-vaardigheid). Het samenwerken tussen kinderen onderling bevordert de sociale vaardigheden en leidt tot een groter probleemoplossend vermogen. Uiteraard willen we hierbij ook gezonde voeding onder de aandacht brengen en kinderen nieuwe voeding laten proberen. Kinderen leren ook snel door het behaalde resultaat: smaakt het niet dan is er waarschijnlijk bij de bereiding mis iets gegaan en gaan de kinderen op zoek naar de fout. In een rekenboek is zo’n opdracht veel te abstract en doen kinderen er maanden over om een en ander inzichtelijk te krijgen. Weet u het nog: 1dm3 = 1 liter? Bijna niet voor te stellen dat zo’n blokje van 10 x 10 x 10 cm een liter water kan bevatten. Tijdens het koken kunnen we voor dit de kinderen vrij snel inzichtelijk maken.

Rekenspellen

Op ons leerplein hebben we ook ruimte ingericht om te werken met rekenspellen. Ook rekenen leer je niet alleen uit je rekenboek: Wil je uitstekend leren hoofdrekenen? Ga eens darten met een groepje kinderen. Schaken is ook een fantastisch spel om de kinderen rekeninzicht bij te brengen. Wist u dat schaken in de Sovjet-Unie een verplicht vak is op de basisschool? Wij hebben diverse domino- en lottospellen om kinderen op een andere manier rekenproblemen te laten ervaren.

Gezelschapspellen

Hoe simpel kan het zijn… Leer kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan, hoe spelregels dienen te worden toegepast (dat wisselt per spel), hoe het is om alleen te spelen, hoe het is om samen te spelen, hoe het is om te verliezen en hoe het is om te winnen. Al deze sociale vaardigheden dienen geoefend te worden en worden al spelend aangeboden. Wij grijpen dus niet achteraf in, maar leren ze vooraf hoe het moet. Een wereld van verschil.