Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Wij proberen u gedurende het schooljaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind.

Aan het begin van het schooljaar is er in iedere groep een ouderavond. Tijdens deze avond wordt het programma van het jaar uitgelegd en worden de regels in de groep aan de orde gesteld. Dit is een algemene avond, er wordt dus niet over individuele leerlingen gepraat.

In de periode vanaf de zomervakantie t/m de herfstvakantie worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen over de nieuwe groep.

Voor de ouders van de kleutergroepen wordt twee keer per jaar een contactavond georganiseerd. Voor de ouders van de andere groepen worden er, verspreid over het jaar, twee rapportbesprekingen gehouden. Indien nodig vindt er ook een gesprek nav het derde rapport plaats.

Om u van de dagelijkse gang van zaken op de hoogte te houden krijgt u onze nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook veel informatie vinden onder nieuwsbrieven en op onze Facebook pagina.