Engels in alle groepen

Enige gecertificeerde EarlyBird school in Ridderkerk!

De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Op het werk, in het vervolgonderwijs, bij internationale contacten. Door een goede beheersing van het Engels kun je over ter wereld gemakkelijker communiceren. Dit doet de jeugd al veel meer dan vorige generaties.

Wij geven Engels in alle groepen, al vanaf de peuterspeelzaal; niet alleen als vak, maar met name tijdens diverse activiteiten. Wij zijn sinds vier jaar een gecertificeerde ‘EarlyBird’-school. EarlyBird is een gerenommeerde instelling die ons begeleidt met het vervroegd geven van Engels. De leerkrachten hebben scholing gehad in hun eigen vaardigheden in Engels en tevens in de didactiek van het aanleren van een vreemde taal bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de kinderen van de Noord hierdoor iets waardevols meegeven waar zij een leven lang plezier aan zullen beleven en veel voordeel van zullen hebben. In het basisonderwijs is Engels een verplicht vak geworden. Op de meeste scholen wordt dit vanaf het 5e of 7e leerjaar aangeboden. Wij hebben besloten om in alle groepen Engels te geven. Dit betekent dat per week in alle groepen 1 tot 2 uur aan Engels wordt besteed. Veel mensen vragen zich af of dit niet ten koste gaat van andere vakgebieden. Dit is niet het geval. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroeg beginnen met Engels positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het Nederlands en het leren van andere talen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen. In de onderbouw wordt geen Engelse les gegeven, maar gaat een deel van het gewone programma in het Engels. Zo wordt rekening gehouden met speelse manier waarop kinderen taal verwerven. Daarnaast spelen we in op de belevingswereld van kinderen door te werken met herkenbare thema’s, zoals kleding en de seizoenen. Veel Engelstalige activiteiten worden geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Lezen, rekenen, zingen, verhalen vertellen, voorlezen, wereldoriëntatie lessen of de techniekles kan in het Engels. In de bovenbouwgroepen wordt Engels hiernaast ook als een echt schoolvak gegeven. Waarbij de kinderen leren lezen en schijven in het Engels, zich de grammatica eigen maken. Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op de website van EarlyBird: www.earlybirdie.nl