Ouders en school

Wij zijn blij dat u als ouder de, vooralsnog, digitale weg naar de Noord heeft gevonden. Om ouders zo goed mogelijk te informeren over onze school hanteren wij de volgende procedure. Oriënterende ouders kunnen een telefonische of mondelinge afspraak maken met de directie van de school. Wij vinden het prettig dat beide ouders meekomen, waarbij zij het kind meebrengen om zo een duidelijke indruk te krijgen. Na inschrijving op onze school neemt de toekomstige leerkracht ongeveer één maand voordat het kind vier jaar wordt, contact op om wenmomenten af te spreken. Het eerste wenmoment zal zo’n twee weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een totaal van drie keer een dagdeel wordt meegedraaid.

Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot nu toe. Ongeveer zes weken na binnenkomst van de nieuwe leerling, vindt een oudergesprek plaats.

Voor nieuwe leerlingen die ouder dan vier jaar zijn volgen we in principe dezelfde procedure. Er worden echter geen wenmomenten afgesproken en om een goede overgang van scholen te waarborgen zal er voor inschrijving eerst contact worden opgenomen met de voorgaande school.