Openbare Basisschool de Noord

Bilderdijklaan 2
2985 XB Ridderkerk

Telefoon: 0180 – 42 25 67
E-mail: directie@obsdenoord.nl