Op obs de Noord hebben we een
anti–pestcoördinator en
een vertrouwenspersoon.