Kinderraad

Waarom een kinderraad?

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo [beter] om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat.

Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen.

Kinderraad schooljaar 2023-2024

Bovenste rij van links naar rechts:
Obaida (8A), Sterre (8B), Damoon (8A)
Onderste rij van links naar rechts:
Majka (7), Julia (7), Romae (6/7), Figo (6), Leia (6), Lilly (6/7), Sep (8B)