Kinderraad

Waarom een kinderraad?

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo [beter] om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat.

Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen.

De kinderen van de Kinderraad 2021-2022 stellen zich voor:

Sarah zit in groep 8, kan goed argumenteren en houdt van discussiëren. Ze kan naar anderen luisteren en daarom past ze goed bij de kinderraad. Ze durft ook dingen te regelen. In groep 8 onderzoekt zij welke bibliotheekboeken favoriet zijn bij de kinderen en welk genre wordt gemist. Zij houdt van shoppen, van muziek en rappen en haar hobby is kickboksen.

Faya, leerling uit groep 8, houdt van de natuur, is creatief en speelt thuis verschillende games. Shoppen doet ze graag met haar vriendin. Hockey en voetbal zijn haar lievelingssporten. Faya kan zich verplaatsen in een ander, kan goed argumenten bedenken bij een agendapunt en is origineel. Daarom kan zij school prima helpen in de kinderraad. Ze wil graag nieuwe dingen organiseren. Ze wil bereiken dat de lessen leuker worden door buiten lessen en met meer bewegen.

Xavier zit in groep 7. Zijn hobby’s zijn: Sporten, gamen, keepen, verzinnen en Coachen. Zijn favoriete sport is voetbal; hij is een keeper. Zijn favoriete games zijn Gta5, Roblox, Fortnite en Fall guys. In de kinderraad wil hij zijn goede ideeën geven, zal hij goed meedenken en zal hij luisteren naar de anderen. Xavier is goed in taal en rekenen. Zijn andere talenten beatboxen en alle sporten.

Tolga uit groep 7 heeft goede ideeën, is slim en kan goed nadenken. Hij voetbalt veel houdt van boten, rekenen, spelling en taal. Zijn hobby is voetballen. Tolga is 10 jaar en zijn bijnaam is grappenmaker. Voor school wil hij tablets regelen, kluisjes en meer kleine kamertjes zodat kinderen zich beter kunnen concentreren.

Lin, leerling uit groep 6b, wil graag de school helpen. Ze wil een tweede verdieping regelen op onze nieuwe school en langere buitenspeeltijd. Lin is 10 jaar en houdt van gym. Ze is goed in verhalen schrijven en in spelling. Thuis kijkt ze veel naar TikTok en speelt ze buiten of voetbalt. In de kinderraad zal ze goed luisteren naar anderen.

Sem uit groep 6b is lid van de kinderraad, omdat hij het leuk vindt om dingen te bedenken. Hij wil onze school modern en gezellig maken. Hij heeft goede ideeën , kan goed luisteren en kan zijn mening geven. Sem is betrouwbaar, slim, lief. Hij is goed in nadenken over architectuur en ook in tekenen.  Sem houdt van buitenspelen en speelt graag Roblox en Minecraft.

Senddy, leerling uit groep 6a is goed in luisteren en met mee denken. De kinderraad vindt ze daarom erg leuk. Haar idee is om een boomhut te maken. Ze is goed in tekenen en verven. Ze vindt heel veel dingen leuk. Thuis speelt ze graag Roblox, Lifehacks en Dancevids. Buitenspelen doet ze ook graag.

Eliva , leerling uit groep 6a wil graag de school helpen. In de kinderraad wil ze meer buitenspeelgoed regelen en een filmavond organiseren. Ze is goed in dingen bedenken. Eliva is sportief, behulpzaam en lief.  Ze houdt van buitenspelen, speelt graag Roblox en kijkt graag naar TikTok dansjes. Rekenen is haar lievelingsvak. In de kinderraad wil ze vooral luisteren maar ze zal zich ook laten inspireren. Zelf heeft ze ook goede ideeën.