Kinderraad

Waarom een kinderraad?

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo [beter] om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat.

Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen.

De kinderen van de Kinderraad 2019-2020 stellen zich voor:

Joëlle zit in groep 8a. Ze vindt het leuk om te rennen en spelletjes buiten te spelen. Buiten spelen is leuk en gezond, zeker met vrienden. Ze wil daarom op school meer buiten activiteiten doen i.p.v. lessen binnen. Het zou ook leuk zijn om een OBS de Noord feestdag kunnen vieren. Joëlle vindt bewegen belangrijk en wil daarom meer gymlessen.

Donya zit in groep 8b. Ze zit in de kinderraad omdat ze de school graag wil verbeteren. Ze wil ook samen met andere kinderen van school feesten organiseren. Vorig jaar zat zij ook in deze raad en heeft ze deelgenomen aan het project van kinderparticipatie: “Jong Ridderkerk denkt mee”. Haar hobby’s zijn badmintonnen, verhalen schrijven en rekenen. In de kinderraad is zij de notulist.

Rosalie zit in groep 7. Haar hobby’s zijn dansen, zingen en muziek maken. Ze heeft twee kittens, Blue en Mik. Ze wil in de kinderraad omdat ze kinderen blij wil maken met nieuwe activiteiten. Ze is goed in samenwerken maar kan ook goed alleen werken. Ze vindt het fijn om met anderen te praten over dingen die gaan veranderen op school en zelf ideeën te geven.

Loraina zit in groep 6/7. Ze is goed in spelling. Loraina houdt van dansen. Ze doet dat bij UpStairs maar ook onder de douche. Knutselen vindt ze erg leuk. Dat doet ze met wc-rollen en haar lijmpistool. In de kinderraad wil ze het schoolplein veranderen met leukere toestellen. Op het voetbalveld vindt ze het fijn als er een scorebord is.

Faya zit in groep 6. Ze is acht jaar en zit op voetbal en toneel. Haar hobby’s zijn tekenen, dansen en buitenspelen. In de natuur maakt ze graag hutten. Ze is erg creatief en kan goed filosoferen. Met nadenken ziet ze de dingen anders en soms zie ik wat beter kan. Ze kan ook goed met andere mensen omgaan. Haar ideeën voor de kinderraad zijn: Meer aandacht voor de midden- en bovenbouw met bijvoorbeeld spiegels in de wc’s. Rots en watertraining voor groep 6 t/m 8 omdat het goed is voor alle kinderen en het helpt om minder snel boos te worden. In de pauzes mogen alle kinderen naar buiten. Pauze is niet om werk af te maken. Meer muzieklessen.