Welkom in groep 6A

In groep 6A zitten 24 leerlingen, meester Youri staat voor de groep.

We zijn gelijk hard aan het werk gegaan met spelling, taal en nieuwsbegrip, dit wordt gemaakt in werkboekjes en rekenen maken de leerlingen op de Chromebooks. Natuurlijk gebruiken we ook onze schriften nog, de kinderen hebben allemaal een schriftje voor de woorden van de week en ze hebben ook een kladschrift in hun la. Deze hebben we soms nog hard nodig bij het uitrekenen van moeilijke sommen.

Dit schooljaar gaan we met de Engelse Methode werken ‘Our discovery Island’ en natuurlijk is er ook bij ons in de klas een English corner. Handvaardigheid, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek komen dit jaar ook weer aanbod. Het Leerplein zullen we ook weer gebruiken om daar aan de slag te gaan, daar zullen we de verschillende “knaps” in de verschillende hoeken weer gebruiken.

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Meester Youri en meester Liam.