Welkom in groep 8A

Er zijn dit schooljaar 22 kinderen in groep 8A die les krijgen van meester Youri. De kinderen gaan van groep 8A het laatste jaar van de basisschool in en dat betekent: veel doen in een relatief korte periode. We gaan dit jaar veel aandacht besteden aan de overgang richting het voortgezet onderwijs. Dit om ervoor te zorgen dat de overgang met het vervolg onderwijs zo vloeiend mogelijk verloopt. Het werken met een agenda en dan vooral; het plannen van huiswerk, zullen we steeds vaker en uitgebreider gaan bespreken.

Daarnaast krijgen de leerlingen allemaal een Chromebook, om in de klas mee te werken. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor en kunnen de laptop gebruiken om bijvoorbeeld te werken aan: weektaak, rekenen, taal, spelling, werkstuk, spreekbeurt, etc. Het werken met Word/Powerpoint/Prezi is iets waar de leerlingen klassikaal les in zullen krijgen. Voor het opslaan van bestanden maken we gebruik van ‘de Cloud’ zodat de kinderen ook thuis eenvoudig bij hun bestanden kunnen.

Met rekenen gaan we werken met verhoudingen, grafieken en het metriek stelsel. Met taal zullen wij aan de slag gaan met zinsontleding, woordenschat, begrijpend lezen en werkwoordspelling. Wij zullen met aardrijkskunde veel leren over de wereld, onze multiculturele samenleving, de wereldgodsdiensten en de problematiek van de derde wereld. Bij geschiedenis staat onder andere de periode rond de Tweede Wereldoorlog op het programma, iets waar de kinderen vaak veel over willen weten en druk mee bezig zijn om alles te verwerken in een PowerPoint, muurkrant of werkstuk. Buiten dit alles leren wij ook Engels, natuur en techniek en krijgen de kinderen seksuele voorlichting.  Wij zullen ook regelmatig te vinden zijn op het Leerplein, waarin wij werken in een circuit. We zullen hierbij gaan koken, werken met de computers en tablets en gebruik maken van alle KNAP/MI hoeken. Op dinsdagochtend hebben we gym. Tijdens de gymlessen komen zo veel mogelijk verschillende sporten/bewegingsonderdelen aan bod. Wanneer er een sportdag/toernooi op komst is, zal de nadruk uiteraard daarop liggen. Het idee dat bij velen leeft, dat er na de “CITO” alleen nog maar aan de eindmusical wordt gewerkt is absoluut niet van toepassing.

Van groot belang is uiteraard het advies, over welke vervolgopleiding voor uw kind van toepassing is. Deze advisering zal gegeven worden door de groepsleerkracht en is gebaseerd op de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodetoetsen, de werkhouding van het kind en de ervaringen van de leerkrachten. Wij kunnen hierbij eventueel gebruik maken van een zogenaamde Drempeltoets.

Maar wat voor de kinderen uit groep 8A aan het eind van het schooljaar natuurlijk erg belangrijk is, bijvoorbeeld de musical, de activiteitenweek en de werkweek in Schaijk! Al met al een druk (en leuk) jaar waarin we veel zullen leren en doen.

Mochten er vragen zijn, dan staat de deur van groep 8A altijd open!

We gaan er een topjaar van maken.

Meester Youri.