Welkom in groep 4

Dit schooljaar start groep 4 met 22 kinderen. Voor de kinderen van groep 4 staat er veel op het programma. Voor taal en spelling gebruiken we de methode “Staal” en voor rekenen de methode “Wereld in Getallen”. Maar natuurlijk wordt er ook tijd besteed aan vakken als (begrijpend) lezen, geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek, verkeer en Engels. Daarnaast zijn er ook lessen waarin aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling in sociale vaardigheden. We werken hiervoor met Soemo kaarten en met de methode Kwink. Kortom, een breed pakket, waarin de meervoudige intelligenties ook aan bod komen.

Spreekbeurten en boekbesprekingen komen ook weer aan bod en worden ingepland vanaf de herfstvakantie.

Er wordt ook dit jaar weer regelmatig Engels gesproken in de klas. De woordenschat wordt uitgebreid en de kinderen leren met elkaar te praten in het Engels en opdrachtjes uit te voeren. Dit alles op een speelse manier. Er wordt, ook hierbij, gebruik gemaakt van het digibord.

Ook zijn wij in de klas de eerste weken met de groepsvorming bezig. Veel spelletjes om elkaar te leren kennen en coöperatieve werkvormen in de klas. Een goede sfeer zorgt voor goed leren! Daarnaast is er ook nog ruimte voor buitenspelen en af en toe met de constructiematerialen in de klas spelen.

Juf Natasja en juf Thelma.