Welkom in de kleutergroep Gekko’s

In groep 1/2, bij de Gekko’s, is het heel gezellig. We starten onze groep met 19 kinderen en er zijn 2 juffen. Juf Bernadette werkt op maandag, dinsdag en woensdag en Juf Wilma is er op donderdag en vrijdag. Ook hebben we een stage juf.

De eerste weken van het nieuwe schooljaar gebruiken wij altijd om te wennen aan elkaar, de regels te bespreken, zelfvertrouwen te kweken en staat de groepsvorming centraal.

Wij hebben ons eigen versje: Ik ben ik, jij bent jij en samen zijn wij de Gekko’s en horen wij erbij.

Wij werken met thema’s. Hierover wordt u regelmatig geïnformeerd. Ook maken wij soms een uitstapje naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of een theatervoorstelling.

We hopen dit schooljaar weer op het Leerplein te zijn. Daar gaan we taal- en rekenspelletjes spelen, maken we wat lekkers in de keuken en gaan we bouwen met constructiemateriaal.

De English corner is weer in het lokaal te vinden en we gaan weer regelmatig met Monkey praten en zingen.

Wij maken er een fijn jaar van waarin we hopen van en met elkaar veel te leren.

Juf Bernadette en juf Wilma.

 

Blogberichten van kleutergroep Gekko’s

verkeersles oversteken.

Vorige week hebben de Gekko kinderen verkeersles in het oversteken gehad.  Er is over gesproken, we hebben een oversteeklied gezonden en in de klas geoefend. Natuurlijk zijn we het daarna gaan toepassen buiten in de buurt van onze school. Iedereen heeft enthousiast meegedaan.  

Leerplein en nieuw speelplein

In de afgelopen week zijn er weer leuke dingen gebeurd. Zo is er een deel van het nieuwe plein in gebruik genomen. De kinderen spelen naar harte lust in de grote zandbak, in de hut en lopen heerlijk door het doolhof. Ook zijn we weer op het leerplein geweest. Daar hebben we herfstdieren gekleid, gebouwd […]

,

Afscheid van juf Nazire

Vandaag was het de laatste dag dat juf Nazire bij ons in de klas was. Het was altijd erg gezellig met haar op dinsdag. We zullen je missen juf Nazire! Gelukkig blijf je wel bij ons op school ( groep 6/7) en kom je hopelijk gezellig nog eens langs bij de Gekko’s. Om de laatste dag feestelijk […]