Welkom in groep 5A

Groep 5A bestaat dit schooljaar uit 24 kinderen, die les krijgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van juf Thelma en op woensdag van juf Thora. In groep 5A staat er zoals ieder schooljaar weer veel op het programma. Naast het taal-en rekenwerk, wordt er ook tijd besteed aan vakken als (begrijpend) lezen, geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek, verkeer en Engels.

Daarnaast gaan de leerlingen van groep 5A op de Chromebooks werken in de klas. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor en kunnen de Chromebooks gebruiken om bijvoorbeeld te werken aan: weektaak, rekenen, taal, spelling, etc. Maar ook wordt er natuurlijk getekend en geknutseld. Daarbij zijn er ook lessen waarin aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling in sociale vaardigheden. We werken hiervoor met Soemo kaarten. Kortom, een breed pakket, waarin de meervoudige intelligenties ook aan bod komen.

In groep 5A krijgen de kinderen huiswerk. Na een hoofdstuk aardrijkskunde nemen ze een samenvatting mee naar huis om te leren. Hierna volgt een toets. Topografie is nieuw, ook hiervoor krijgen ze huiswerk. Bij Engels werken de kinderen voor het eerst met een werkboek. Aan het eind van ieder thema (in totaal 5) krijgen de kinderen woordjes mee naar huis die ze ook moeten leren. In principe krijgen de kinderen minimaal een week de tijd voor hun huiswerk. Nieuwsbegrip kan ook thuis gemaakt worden. Daar gaan we dit leerjaar mee starten. Daarbij sporen we de kinderen aan om thuis de tafelsommen te blijven oefenen. Uit ervaring weten we, dat je de tafels moet onderhouden, ook na het halen van een tafeldiploma. Spreekbeurten en boekbesprekingen komen ook weer aan bod en worden ingepland vanaf de herfstvakantie. Er zullen uitstapjes gemaakt worden naar bijvoorbeeld de Oudheidkamer. Een voorstelling bezoeken staat ook altijd op de agenda. Er zal in dit jaar ook weer gewerkt worden op het Leerplein met behulp van ouders. Ook dit zal na de herfstvakantie starten. Eind van het jaar zullen de kinderen gegroeid en wijzer zijn.

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken.

Namens juf Thelma en juf Thora.