Welkom in groep 5

Groep 5 bestaat dit schooljaar uit 24 kinderen, die les krijgen van juf Pamela op maandag, dinsdag en woensdag en op donderdag en vrijdag van juf Allychia. In groep 5 staat er zoals ieder schooljaar weer veel op het programma. Naast het taal-en rekenwerk, wordt er ook tijd besteed aan vakken als (begrijpend) lezen, geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek, verkeer en Engels.

Daarnaast gaan de leerlingen van groep 5 op de Chromebooks werken in de klas. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor en kunnen de Chromebooks gebruiken om bijvoorbeeld te werken aan: rekenen, taal, spelling, etc. De kinderen krijgen vanaf dit jaar ook echt de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Maar ook wordt er natuurlijk getekend en geknutseld. Daarbij zijn er ook lessen waarin aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling in sociale vaardigheden. We werken hiervoor met Kwink. Iedere week hebben we een nieuwe Kwink van de week, zoals: ‘Positief communiceren’.  Kortom, een breed pakket, waarin de meervoudige intelligenties ook aan bod komen.

In groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. Na een hoofdstuk aardrijkskunde nemen ze een samenvatting mee naar huis om te leren. Hierna volgt een toets. Topografie is nieuw, ook hiervoor krijgen ze huiswerk. Bij Engels werken de kinderen voor het eerst met een werkboek. In principe krijgen de kinderen minimaal een week de tijd voor hun huiswerk. Daarbij sporen we de kinderen aan om thuis de tafelsommen te blijven oefenen. Uit ervaring weten we, dat je de tafels moet onderhouden, ook na het halen van een tafeldiploma. Spreekbeurten en boekbesprekingen komen ook weer aan bod en worden ingepland vanaf de herfstvakantie.

Er zullen uitstapjes gemaakt worden naar bijvoorbeeld een voorstelling tijdens de Kinderboekenweek, maar ook gaan we naar het Archeon waar we de geschiedenis echt kunnen beleven. Er zal in dit jaar ook weer gewerkt worden op het Leerplein met behulp van ouders.

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar.

Juf Pamela en juf Allychia.