Welkom in groep 4

Groep 4 bestaat dit schooljaar uit 23 kinderen. Op maandag tot en met vrijdag staat juf Thora voor de groep samen met meester Terence, hij is op woensdag tot en met vrijdag ook aanwezig in de groep.

In groep 4 staat er zoals ieder schooljaar weer veel op het programma. Voor taal en spelling gebruiken we de methode “Staal” en voor rekenen de methode “Wereld in Getallen”. Maar natuurlijk wordt er ook tijd besteed aan vakken als (begrijpend) lezen, geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek, verkeer en Engels. Daarnaast zijn er ook lessen waarin aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling in sociale vaardigheden. We werken hiervoor met Soemo kaarten en met de methode Kwink. Kortom, een breed pakket, waarin de meervoudige intelligenties ook aan bod komen. Op dinsdagochtend zijn de kinderen in de gymzaal te vinden, waar ze les krijgen van meester Mitchel en waar ze sportief bezig zullen zijn.

Spreekbeurten en boekbesprekingen komen ook weer aan bod en worden ingepland vanaf de herfstvakantie. Er zullen uitstapjes gemaakt worden naar bijvoorbeeld een voorstelling tijdens de Kinderboekenweek. Er zal in dit jaar ook weer gewerkt worden op het Leerplein met behulp van ouders. Ook dit zal na de herfstvakantie starten. Aan het einde van het jaar zullen de kinderen gegroeid en wijzer zijn.

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Juf Thora en meester Terence.