Welkom in groep 6B

In groep 6B zitten wij dit schooljaar met 24 kinderen in de klas. Wij zijn een gezellige groep en kunnen zowel zelfstandig werken als samenwerken. Juf Monica staat samen met juf Elise voor de groep.

Ook dit schooljaar werken de kinderen met Chromebooks voor het verwerken van rekenen, taal en spelling hierop. Uiteraard zijn er nog meer momenten waarop wij werken met onze Chromebooks. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van het werken met de meervoudige intelligenties.
Naast taal, rekenen en lezen zal er veel aandacht worden besteed wereldoriëntatie en geschiedenis. 

Wij geven in groep 6B ook Engels. Op het Leerplein kunnen we aan onze ‘knaps’ werken, zoals in de muziekhoek, rekenhoek, taalhoek en zullen wij regelmatig te vinden zijn in de keuken.

Op woensdagochtend zijn wij in de gymzaal te vinden, wij oefenen hier voor sportdagen en zullen lekker actief bezig zijn met elkaar. 

Wij hopen dat het een gezellig en leerzaam schooljaar wordt.

Juf Monica en juf Elise.