Burgerschap op de Noord

Brede persoonlijkheidsontwikkeling en wereldburgerschap 
De maatschappij en onze leefwereld kennen steeds minder grenzen en geografische afstanden. Leerlingen van nu zien zich en gedragen zich dan ook meer en meer als deel van een mondiale maatschappij, als wereldburger. Wereldburgerschap vraagt niet alleen om kennis, maar ook om mondiale competenties, zoals internationale oriëntatie, ondernemendheid en perspectief kunnen innemen naar andere sociale culturen (het vermogen om te leren van en met mensen met verschillende achtergronden) en waarden en normen die nodig zijn om respectvol met anderen en de omgeving om te gaan. Dit is vertaald naar de zes mondiale competenties die de vaardigheden en eigenschappen beschrijven die kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot wereldburger. De zes competenties zijn: karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken. Alle zes de competenties hebben een plek binnen het onderwijs op alle scholen van OZHW. Op onze school doen wij dit onder andere door het werken op het Leerplein en de inzet van onze ‘Knaps’.
Ons volledige burgerschapsdocument ligt op school ter inzage.