Ouders en school

De Noord is een laagdrempelige school. De contacten met de ouders zijn open en gemoedelijk. Wij informeren de ouders over alle zaken die de ontwikkeling en de vorderingen van het kind betreffen en vragen de ouders het ons te laten weten als er thuis iets gebeurt dat het gedrag van het kind op school kan beïnvloeden.

Om onze school te laten zijn zoals hij is, is de hulp van ouders noodzakelijk. Ouders helpen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de school: in de activiteitencommissie (het A-team), als bibliotheekmoeder, als lid van de medezeggenschapsraad, bij sportdagen enz.