De klassenouders

Op onze school zijn klassenouders actief. De klassenouder houdt zich bezig met het coördineren van hulp met betrekking tot de groep. De klassenouder is de intermediair tussen de overige ouders van de groep en de leerkracht. De klassenouder regelt, coördineert, begeleidt de hulp voor de groep op verzoek van de groepsleerkracht. Te denken valt aan: vervoer naar een museum organiseren, groepjes begeleiden in het museum, groepjes begeleiden op het leerplein etc.