Waar staat obs de Noord voor?

Missie obs de Noord:

Obs de Noord, “knap” in onderwijs.

Visie obs de Noord:

De onderstaande visie is gebaseerd op de kernwaarden zoals die hieronder staan geformuleerd.

De Noord is een school waar het kind centraal staat. In een warme sfeer, binnen een veilige setting worden er betekenisvolle en uitdagende activiteiten aangeboden, zowel in de klassen als op het leerplein. De kinderen doen hierdoor kennis op en leren vaardigheden die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde, zelfstandige mensen.

Kernwaarden obs de Noord:

1. Veiligheid en sfeer

Op de Noord mogen de kinderen zichzelf zijn. Als team bieden wij ze een warme sfeer waarin de eigenheid en veiligheid tot zijn recht kan komen, zodat het zelfvertrouwen groeit.

2. Samen

Samen betekent voor de Noord dat de kinderen van en met elkaar leren. Daar kan alleen maar sprake van zijn wanneer er een goede samenwerking is tussen de leerling, de ouders van de leerling en de school. Een open communicatie is hierbij voorwaarde. Respect voor elkaar hebben en rekening houden met elkaar een vanzelfsprekendheid. Gezamenlijk dragen we verantwoording voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

3. Kind centraal

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Deze ‘knapheid’ geeft sturing aan ons onderwijs. Dit is zichtbaar in de gediff erentieerde instructie, het werken met groepsplannen en het werken met de Meervoudige Intelligentie (de zogeheten ‘knaps’). Niet elk kind hoeft een kampioen te zijn, als hij zijn eigen record maar verbreekt.

4. Betekenisvol en uitdagend

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Door aan te sluiten op deze nieuwsgierigheid krijgt het leren de uitdaging die motivatie oplevert. Juist een gevarieerd aanbod in combinatie met deze motivatie zorgt voor krachtig onderwijs. Zowel in de klassensituaties, op het leerplein als in de omgeving.

5. Kennis en vaardigheden

Het gaat er niet om hoe knap de kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn. De kerndoelen en rekening houden met de verschillen tussen de kinderen in tempo, intelligentie, prestaties, resultaten, sociale ontwikkeling en leerweg zijn daarin leidend. Een goed gevoel van eigenwaarde in combinatie met de juiste kennis en vaardigheden moet hen steeds zelfstandiger maken. Zodat zij met de juiste bagage na groep 8 de basisschool verlaten.