A-team/hulpouders

De leerkrachten van onze school hebben naast hun groep diverse taken die zij uitvoeren. Om alle taken en activiteiten goed uit te voeren is hulp nodig, voor alleen de leerkrachten is dit niet haalbaar.  Om dit toch voor elkaar te krijgen is uw inzet noodzakelijk. Dit kan op onze school op verschillende manieren.

Assisteren bij lesgevende taken

Creatieve vakken, assisteren bij het leesonderwijs, activiteiten begeleiden omtrent ICT (tablets, computers, notebooks), spelletjes in de kleutergroepen (indien nodig) of
het bijhouden van de bibliotheek.

Assisteren bij niet-lesgevende taken

Hand- en spandiensten, assisteren bij festiviteiten, schoolreisjes, excursies, musische vorming en dergelijke.

A-team

Deze werkzaamheden worden door ons A-Team (activiteitenteam) gecoördineerd. Deze commissie bestaat uit ouders.

Aanwezig met een adviserende rol: leerkracht, Sylvana Verlinden.