Luizenpluisteam

Hoofdluizen kunnen veel last veroorzaken. Helaas komt het op scholen en sportclubs regel­matig voor. Het is geen schande en iedereen kan het krijgen. Ook onze school heeft helaas met dit probleem te kampen. Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het behandelen van hoofdluis. Voor onze school hebben wij ook een aantal veranderingen vastgelegd.

Op het moment dat er bij een leerling hoofdluis wordt geconstateerd nemen de ouders uit het Luizenpluisteam contact op met de locatieleider, Sylvana Verlinden. De ouders van de leerlingen waar luizen zijn geconstateerd worden hiervan telefonisch op de hoogte gesteld door de leerkracht van uw kind. De overige leerlingen uit die groep worden op de hoogte gebracht door middel van een brief.

Natuurlijk blijft ons verzoek om uw kind één keer in de 2 à 3 maanden te controleren. Hieronder kunt ziet u de nieuwe richtlijnen van het RIVM lezen.

Richtlijnen RIVM
Voortaan alleen nog maar kammen bij hoofdluis
Publicatiedatum: 25-08-2011
Wijzigingsdatum: 31-01-2012

Dit voorjaar zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de richtlijn hoofdluis. Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen. Omgevingsmaatregelen zoals knuffels wassen zijn niet meer nodig.

Knuffels en beddengoed wassen niet meer nodig

Nu eerste luizencontroles op de scholen alweer achter de rug zijn, komen vragen over dit advies binnen. Hoeven ouders en scholen voortaan écht geen beddengoed, knuffels en jassen meer te wassen op minimaal 60 graden? Nee dus; uit onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Met deze aanpassing van de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdingsadviezen.

Nog meer nadruk op kammen

In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en er ontstaat ook geen resistentie.