Welkom in groep 6

In groep 6 zitten wij dit schooljaar met 21 kinderen in de klas. We hebben dit eerste half jaar 2 juffen, juf Sylvana (maandag en vrijdag) en juf Rianne (dinsdag, woensdag, donderdag). Juf Sylvana zal ook op dinsdag en donderdag regelmatig in de klas aanwezig zijn. Het laatste half jaar zal juf Rianne overgenomen worden door meester Wouter, hij zal tot aan het eind van het schooljaar bij ons in de klas zijn.
Wij zijn een gezellige groep en kunnen zowel zelfstandig werken als samenwerken.

Wij werken vanaf dit schooljaar met Chromebooks en verwerken rekenen, taal en spelling hierop. Uiteraard zijn er nog meer momenten waarop wij werken met onze Chromebooks. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van het werken met de meervoudige intelligenties.
Naast taal, rekenen en lezen zal er veel aandacht worden besteed wereldoriëntatie. Geschiedenis begint bij de Prehistorie daarna de Romeinen en we eindigen bij de Middeleeuwen…. gevolgd door een excursie naar het Archeon. Ook zullen wij tijdens de topo-lessen gaan kijken naar de provincies van Nederland.  

Wij geven in groep 6 ook Engels. Op het Leerplein kunnen we aan onze ‘knaps’ werken, zoals in de muziekhoek, rekenhoek, taalhoek en zullen wij regelmatig te vinden zijn in de keuken.

Op dinsdagmiddag zijn wij in de gymzaal te vinden, wij oefenen hier voor sportdagen en zullen lekker actief bezig zijn met elkaar.

Wij hopen dat het een gezellig en leerzaam schooljaar wordt.

Juf Sylvana, juf Rianne en meester Wouter.

Blogberichten van groep 6

Zomaar een dag in groep 6

Naast taal, rekenen en aardrijkskunde, hebben we vandaag nog meer leuke dingen gedaan en soms op een iets andere manier. Raden van voorwerpen: We hebben met de kleine whiteboards gewerkt, iedereen kreeg een eigen bordje en de juf ging een voorwerp beschrijven met drie hints. Alle kinderen gingen individueel opschrijven wat zij dachten dat het […]

Voorzetsels oefenen

Vandaag hebben we het met taal gehad over zinnen in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd, dit was een herhaling van de voorgaande lessen. Het nieuwe onderdeel van vandaag waren de voorzetsels. Hoe we voorzetsels gebruiken, konden we alleen maar leren door het te voor te doen. De juf stond op de tafel, Jamie […]

Leerplein

Ook vandaag waren de kinderen van groep 6 weer te vinden op het leerplein. We werken nog steeds met hetzelfde circuit als vorige week.  De kinderen die hebben gekookt, konden geen genoeg krijgen van de gemaakte macaroni. Zelfs een aantal juffen mochten mee genieten van de macaroni. Er is weer goed Engels gesproken in de […]