Obs de Noord, “knap” in onderwijs

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten

Respect voor elkaar hebben
en rekening houden met elkaar

Het gaat er niet om hoe knap de
kinderen zijn, maar HOE ze KNAP zijn

Hoi, ik ben Victor. Welkom bij de Verkenners!

'Leesschool': wij lezen voor ons plezier

Kleutergroep Ganzen

Vanaf januari 2023 zal de kleutergroep de Ganzen gestart worden. Dit is een instroomgroep. Hierdoor zullen de overige 3 kleutergroepen niet verder groeien. Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden starten in de instroomgroep. In deze kleine groep hebben de net vierjarige kinderen binnen een veilige, fijne setting de gelegenheid om te wennen aan het schoolleven en zich te ontwikkelen. Deze groep voor jongste kleuters krijgt het onderwijsaanbod voor leerlingen uit groep 1 met een focus op het welbevinden en zelfredzaamheid. De instroomgroep loopt tot aan de zomervakantie. De leerlingen uit de Ganzen zullen dan naar een groep 1/2 doorstromen. Juf Bernadette en juf Sabrina staan voor deze instroomgroep.