Week tegen het pesten.

Deze week is de nationale Week tegen het pesten. Het thema van dit jaar is online pesten. Vandaag hebben we hier in groep 7 aandacht aan besteed. De tekst van Nieuwsbegrip ging ook over dit onderwerp en de kinderen wisten er al veel over te vertellen. Na de les hebben we een klassengesprek gehouden en zijn er ervaringen gedeeld en zijn er oplossingen besproken. De kinderen deden goed mee en waren erg serieus! De rest van de week zullen we het nog meer hebben over dit onderwerp en zullen we ook nog wat meer ingaan op het online pesten.

#samenknap #degroepdatzijnwij