Zomaar een dag in groep 6

Naast taal, rekenen en aardrijkskunde, hebben we vandaag nog meer leuke dingen gedaan en soms op een iets andere manier.

Raden van voorwerpen:

We hebben met de kleine whiteboards gewerkt, iedereen kreeg een eigen bordje en de juf ging een voorwerp beschrijven met drie hints. Alle kinderen gingen individueel opschrijven wat zij dachten dat het voorwerp was. Nadat de timer afgelopen was, gingen alle bordjes omhoog en wisselde de kinderen uit waarom zij bij een bepaald onderwerp waren gekomen. Een leuke werkvorm waar de kinderen nog heel lang mee door wilde gaan.

Engels:

De Engelse les ging vandaag ook op een andere manier. Iedereen kreeg een blad met daarop het hele alfabet, hierop gingen de kinderen met de letterkiezer op het digibord, steeds Engelse woorden op hun blad schrijven.

Vervolgens werd de groep in 2 kleinere groepen verdeeld en gingen de kinderen in teamverband zoveel mogelijk Engelse woorden in te klas te vinden. Deze woorden werden op gekleurde rondjes geschreven en zo snel mogelijk op de goede plek opgehangen.

Wat ben ik?

Alle kinderen kregen een rondje op hun voorhoofd met een voorwerp, daarbij moesten zij aan hun klasgenoten vragen gaan stellen. Er mocht alleen ja of nee gezegd worden. De kinderen hadden de grootste lol!

Het was een leuke en leerzame dag waarbij de kinderen veel hebben samengewerkt. De juf is trots op deze kanjers!

#zelfknap #taalknap #samenknap