Presentaties over Schiphol

Vandaag hebben we gezamenlijk een werkstuk gemaakt over Schiphol. De kinderen zijn in twee- en drietallen aan de slag gegaan met een hoofdstuk.

Aan het eind, toen alles klaar was, heeft iedere groep zijn/haar hoofdstuk mogen presenteren. Wat hebben de kinderen dit goed gedaan!

#taalknap #samenknap