Letterfeest in groep 3!

Thema feest is vandaag afgesloten en in groep 3 zijn alle bekende leesletters aangeboden (op de c,x,y en q na).

In de klas hebben we feestelijke leesfoto’s verzameld van leuke manieren waarop je kan lezen (in bad, voorlezen, op je kop, in de kast etc.) en er zijn leesvlaggen gemaakt. Bij ieder boek wat uit gelezen is door een kind ,werd de titel op het vlaggetje geschreven. De hele klas hangt vol met de leesslinger. Hij is super lang geworden.

Om feestelijk te vieren dat we alle letters hebben geleerd en om thema ‘feest’ af te sluiten hielden wij deze middag een letterfeest!

We zijn de middag begonnen met een letterspeurtocht. Door de school hingen de cijfers 1 tot 15 met daarbij raadsels en vragen. De kinderen moesten de antwoorden noteren op hun antwoordblad. Dit deden ze met behulp van een aantal kinderen uit groep 7. Iedereen was super enthousiast!

In de klas hebben we koekjes versierd met letters. Door middel van chocoladestiften. Ook hebben we letters van klei gemaakt, letterspelletjes gespeeld, lettertekeningen gemaakt, met de rollende letters gespeeld en lettermutsen gemaakt.

Aan het eind van de middag werden letterdiploma’s uitgedeeld met een gouden medaille.

Wat een kanjers!!