Mediawijsheid bij de Gorilla’s

Ook wij hebben iets aan mediawijsheid gedaan. De kinderen hebben verteld wat zij thuis hebben; smartphone, tablet, (spel)computer, televisie.
Zij hebben verteld dat ze er spelletjes op doen en filmpjes op kijken. De één mag dit langer dan de ander.
We hebben met elkaar naar een poster gekeken waar alle leden van een gezin “iets” met media doen op het zelfde moment. Daar hadden zij soms wel hun bedenkingen over. We hebben ook naar plaatjes gekeken die kinderen kunnen tegen komen in de media. Is het echt of niet? Daar waren we het heel gauw over eens. Onze duimen lieten zien of het echt was of niet!