verkeersles oversteken.

Vorige week hebben de Gekko kinderen verkeersles in het oversteken gehad.  Er is over gesproken, we hebben een oversteeklied gezonden en in de klas geoefend. Natuurlijk zijn we het daarna gaan toepassen buiten in de buurt van onze school. Iedereen heeft enthousiast meegedaan.